Prisliste og betalingsbetingelser

Gjeldende priser og betingelser:

Årsavgift kr 0,-
Varekjøp kr 0,-
Fakturagebyr kr 59,-
Purregebyr kr 63,-
Nominell rente pr.år 14,9 %

 

Betalingsbetingelser for Coop Bedriftskort

Kontohaver er innforstått med at kontoen belastes med renter av utestående saldo hver måned. Rentefri kredittid er inntil 56 dager og kontoen blir belastet med renter av det til enhver tid utestående restbeløp som ikke er betalt innen forfall. Ved fakturering tilkommer et månedlig fakturagebyr. Overtrekk av kredittgrensen belastes med et månedlig overtrekksgebyr. Kontohaver gir i tillegg Kortutsteder adgang til å belaste kontoen for gebyrer og avgifter i henhold til de til enhver tid gjeldende satser.

Innbetaling på konto skal skje hver måned, innbetalingen må minimum utgjøre 10 % av benyttet kreditt. Fakturadato er den 1. i hver måned og forfallsdato er den 25. hver måned.

Den nominelle renten er 14,9 % per år (pr 01.12.2013).

Ved manglende innbetaling belastes konto med forsinkelsesrente iht. lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17.12.76 nr. 100. Gebyr belastes iht inkassoloven av 13.05.88 nr. 26.

Skjul

Du kan også benytte søknadskjema her.