Har du tenkt på at dine betalingsrutiner påvirker arbeidsdagen til den som er økonomiansvarlig? Unngå bilagskaos med ugyldige kvitteringer og annet frustrerende lommerusk ved å innføre gode og oversiktlige betalingsløsninger.

En måte å bedre økonomiansvarliges hverdag på er å øke bruken av Coop bedriftskort. Gjøres flest mulig av bedriftens innkjøp på Coop bedriftskort vil det to ganger i måneden sendes ut en bilagsgyldig faktura. I tillegg vil man også på «Min side» få tilgang til en detaljert oversikt over alle innkjøp, samt ID på de kort som er blitt benyttet til innkjøpene. Slik kan økonomiansvarlig se hvem som har kjøpt hva, og når det er handlet. Da kan det bli slutt på bilagssurr en gang for alle.

Det er også mulig å knytte flere Coop bedriftskort til en konto. Med flere kort er det enklere for hver enkelt å benytte kort på sine innkjøp, og sjansen for at man også får benyttet seg av drivstoffrabatten hos Circle K er økt betraktelig.

Innfør gode betalingsrutiner med en gang så gir du økonomiansvarlig tid og rom til å gjøre andre viktige oppgaver for bedriften, som å se på de faktiske innkjøpene som allerede gjøres. Kanskje det blir funnet enda flere gode rutiner som kan spare både tid og penger.

Bestill flere kort ved å ringe 66 85 86 55 eller gå til søknadskjema.