Gjør det lettere å holde orden i regnskapet ved å ha flere kort tilknyttet samme konto. Det er faktisk mulig å ha hele 10 kort knyttet til en konto om man ønsker dette – og det koster ikke noe ekstra.

Med et eget kort er det mye enklere for hver enkelt å kunne benytte seg av eksempelvis drivstoffrabatten på Circle K, da man slipper å lete etter det ene felles-kortet – som fort kan ligge igjen på kontoret, hos den siste som benyttet det eller i en bil.

Man vil også kunne spare tid og ressurser på å slippe og måtte «spore opp» hvem som benyttet kortet til hva og i hvilken sammenheng. På Min Side Bedrift kommer det tydelig fram hvilket kort som er benyttet til hva og man trenger ikke å bruke tid på å lete fram fakta.

Er det flere avdelinger i bedriften kan regnskapet bli enda enklere ved å ha en konti med flere kort per avdeling. Ved prosjekter kan man også opprette prosjekt konto – ring oss, så finner vi den løsningen som passer deg best.

Du bestiller flere kort ved å ringe 66 85 86 55 eller gå til søknadskjema.