Prisliste og betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser

Fakturering skjer to ganger per måned. Fakturadato er 1 og 15 hver måned, med 32 dagers betalingsfrist.

Ved manglende betaling debiteres kontohaver forsinkelsesrenter, for tiden 24 % p.a. Purregebyr er for tiden 35 kroner.

Avhengig av kjøpstidspunkt er det opptil 50 dagers behandlingstid.

Priser kredittkort

Årsavgift NOK 0
Varekjøp NOK 0
Fakturagebyr NOK 59
Purregebyr NOK 35
Forsinkelsesrente (nominell) 24 %