Strømprisene er stadig i bevegelse og påvirkes av mange faktorer i markedet. Med en strømavtale som er kvalitetssikret av COOP får du nå tilgang til en av markedets beste strømavtaler. Avtalen inkluderer aktiv forvaltning hvor  formålet er å gi deg lavere pris over tid.

Aktiv forvaltning sikrer lavere pris

Entelios er Norges største leverandør av strøm til bedriftsmarkedet, og sitter på en unik ekspertise om markedet som kommer kundene til gode. Gjennom aktiv forvaltning handler Entelios strøm på vegne av sine kunder direkte i engrosmarkedet for strøm, noe som har gitt merkbare besparelser over mange år. Ved å slå sammen volumet for flere små og mellomstore bedrifter kan Entelios forhandle frem bedre priser i markedet.

Få stordriftsfordeler gjennom gunstig strømavtale

Coop bedrift Strømavtale er en svært gunstig avtale der din bedrift får aktiv, profesjonell forvaltning inkludert i prisen. Avtalen baserer seg på spotprisleveranse, men gjennom aktiv forvaltning har Entelios som leverandør et mål om å levere priser som ligger under spotpris.. De siste ti årene har dette forvaltningsproduktet gitt en strømpris som i gjennomsnitt har vært langt lavere enn spotpris for sine kunder.

Med strømavtalen Coop bedrift Strømavtale gir vi små- og mellomstore bedrifter tilgang til stordriftsfordeler og aktiv finansiell forvaltning som over tid gir deg den beste prisen.

Klikk her for å lese mer om avtalen og bestille til din bedrift.