Det er det samme om du driver stort eller smått. Med Coop bedriftskort i lomma kan alle spare verdifull tid på effektive handlerunder og enklere administrasjon i etterkant.

Heidi Snøsen, kontorleder i Vibo Entrepenør AS avdeling Orkdal, er blant dem som nylig har begynt å ta i bruk Coop bedriftskort. Med 70 ansatte er Vibo Entreprenør en av de største entreprenørvirksomhetene i Indre Nordmøre, og én av de største bedriftene med forretningsadresse Rindal.

På hvilken måte har Coop bedrifts-kort gjort arbeidsrutinene deres enklere?
Det har forenklet arbeidet med å kontere fakturaene. I tillegg opptjener vi som medlem medlemsbonus på det vi handler.

Hvor mange kort disponerer dere?
Vi er fire avdelinger i Vibo, og vi bestilte flere kort til hver avdeling. Dette gjør det lettere for oss å ha oversikt. På Min Side Bedrift kan vi til enhver tid se hva som er kjøpt og av hvem.

Man kan kjøpe alt fra dagligvarer og byggevarer, til kontorartikler og lunsj med Coop bedriftskort. Hva handler dere mest av?
I hovedsak bruker vi kortet når vi handler byggevarer på den lokale Extra Bygg-butikken. Det skjer nesten daglig, og ofte i store volum. I tillegg bruker vi kortet når vi handler inn forbruksvarer som kaffe, te og lignende.