Det er inngått en landsdekkende innkjøpsavtale mellom Felleskjøpet Agri og Coop. Det betyr at Felleskjøpet Agri sine avdelinger over hele Norge nå kan gjøre sine innkjøp av dagligvarer til lunsj osv. i Coop sine butikker. Avtalen er inngått med 3 års varighet. Felleskjøpet Agri vil anskaffe Coop bedriftskort til aktuelle avdelinger som skal benyttes når det handles i Coop sine butikker.

EHF – elektronisk faktura

En av de mange fordelene med Coop bedriftskort er at du får fakturaen elektronisk i EHF-format. Da får du full oversikt over hva som kjøpes og hvem som kjøper. Dessuten dekker formatet regnskapslovens krav. Både lettvint for deg og du får en økonomi­ansvarlig i godt humør!

Coop bedriftskort er en av flere viktige årsaker til at Felleskjøpet Agri nå har valgt å inngå en avtale med Coop, sier Innkjøpssjef i Konserninnkjøpsavdelingen, Arne Wang.

Vi bruker i dag mye tid og ressurser på å kontrollere og behandle fakturaer som kommer inn til oss sentralt. Med Coop bedriftskort blir dette arbeidet enklere og vil frigjøre tid hos oss …

«… Vi vil nå få alle fakturaer inn elektronisk på EHF-format, noe vi vil kunne spare mye behandlingstid på. Samtidig vil vi få bedre kontroll over hva som kjøpes inn ute på avdelingene ved at Coop bedriftskort gir oss full oversikt over alle transaksjoner på varenivå, til enhver tid.»