Informasjonsfolder

En viktig tilbakemelding fra Coop bedriftskort-kunder er at bedriftens ansatte ikke har kjennskap til de gode rabattene kortet gir på drivstoff. I den forbindelse har vi laget en folder som du kan videresende eller skrive ut og gi til dine kollegaer.

Husk at det er kostnadsfritt å bestille inntil 10 kort per konto. For å forenkle hverdagen for deres ansatte og få gode rabatter på drivstoff, kan egne kort merkes med navn på ansatt eller bilnummer. Dere vil fortsatt opprettholde full kontroll på bruken av kortene på Minside Bedrift og spare penger.