Du trodde kanskje all kraft i Norge var fornybar? Dessverre er det ikke slik, for selv om vi har vannkraft i Norge, så er strømmiksen som går til norske forbrukere blandet med fossil kraft.

I NVE sin årlige varedeklarasjon finner du oversikten over hvilke kilder strømmen kommer fra, dersom du kjøper den vanlige strømmiksen, og ikke har dekket forbruket gjennom såkalte opprinnelsesgarantier.

Garantert fornybar strøm med opprinnelsesgarantier

Opprinnelsesgarantiordningen er en EU-ordning som gir mulighet til å dokumentere at det blir produsert tilsvarende mengde kraft som du kjøper basert på kun fornybare energikilder.

Kraftkjøp med opprinnelsesgaranti bidrar til at produksjon av fornybar energi blir finansiert, samtidig som etterspørselen etter fornybar energi øker. Med dette kan fornybare energikilder være med på å utkonkurrere fossile strømkilder.

Du kan være med å påvirke

Denne ordningen er viktig: den gir deg som forbruker mulighet til å premiere fornybar energiproduksjon slik at den blir mer lønnsom enn produksjon fra fossile energikilder. På den måten sørger ordningen for økt forbrukermakt og styrker lønnsomheten til fornybar energi.

Dette innebærer at du kan påvirke fremtidens kraftproduksjon ved å inngå en strømavtale med 100% fornybar strøm. Markedet for opprinnelsesgarantier på strøm opplever gunstige priser nå, og Entelios har benyttet seg av stordriftsfordeler ved å gå til innkjøp av 100% fornybar strøm til alle kunder.

Som Coop bedriftskortkunde kan vi tilby en svært gunstig strømavtale fra Entelios inkludert 100% fornybar strøm. Klikk her for å lese mer og bestille til din bedrift.